بادام مامایی.
بادام مامایی چیست؟
خواص بادام مامایی.
قیمت بادام مامایی.
خرید و فروش انواع بادام مامایی.
ادامه مطلب
 
بادام سنگی.
بادام سنگی چیست؟

خواص بادام سنگی.
قیمت بادام سنگی.
خرید و فروش انواع بادام سنگی.

 
ادامه مطلب  
بادام محب
بادام محب چیست؟
خواص بادام محب.
قیمت بادام محب.
خرید و فروش بادام محب
.
ادامه مطلب
تعاونی های زیرمجموعه
               
       شرکت تعاونی بازیاران نگین سامان
لیست محصولات
شرکت سنام  پس از مراحل کاشت، داشت و برداشت وتولید، محصولات زیر را
تهیه و پس ازبسته بندی روانه بازارهای هدف داخلی و خارجی با قیمت بسیار
مناسب و دست اول می نمایید.

روش محاسبه کیفیت(سایز بندی)بادام مامایی( mamra)
 
محصولات
  مغز بادام مامایی 90-80 دانه در هر صد گرم مغز  مغز بادام مامایی 100-90 دانه در هر صد گرم مغز   مغز بادام مامایی 105-100دانه در هر صد گرم مغز
 مغز بادام مامایی 115-110دانه در هر صد گرم مغز  مغز بادام مامایی 125-120 دانه در هر صد گرم مغز  مغز بادام مامایی 135-130 دانه در هر صد گرم مغز
 مغز بادام مامایی 145-140 دانه در هر صد گرم مغز  مغز بادام مامایی بالای 150 دانه در هر صد گرم مغز  مغز بادام سنگی
    بادام مامایی با پوست    بادام محب/بادام پوست کاغذی/بادام منقا      بادام با پوست سبز
 
بادام پوست کاغذی.
بادام پوست کاغذی چیست؟
خواص بادام پوست کاغذی.
قیمت بادام پوست کاغذی.
خرید و فروش  بادام پوست کاغذی.
ادامه مطلب
بادام منقا
بادام منقا چیست؟
خواص بادام منقا.
قیمت بادام منقا.
خرید و فروش بادام منقا
.
ادامه مطلب
خواص بادام.
ویتامین های موجود در بادام.
خواص بادام برای پوست.
خواص بادام برای کودکان.

بادام ملين بوده و روغن بادام ضد يبوست است.
از روغن بادام مي توان رفع يبوست براي بچه ها استفاده كرد .بادام سينه را نرم مي كند
.
ادامه مطلب
 
بهار